Portfolio

Letecké snímkování v rozlišení 2 cm/pixel

Letecké měřické snímky velmi vysokého rozlišení nám přináší zajímavé technologické možnosti a produkty, které jsou zdrojem informací a mohou být použity jako významný podklad pro studie, podrobné mapování a rozhodovací procesy v urbanizovaných oblastech, nebo oblastech koridorových staveb s vysokými požadavky na přesnost zaměření polohopisu a výškopisu.

Tyto podklady se mohou stát rovněž nedocenitelným pomocníkem při tvorbě Digitální technické mapy (DTM), která zobrazuje v digitální podobě objekty reálné situace v terénu včetně inženýrské a dopravní infrastruktury.

V druhé polovině roku 2019 jsme poprvé vyzkoušeli a následně realizovali letecké měřické snímkování ve 2 cm rozlišení.

Postupně jsme získali zakázky na snímkování městské aglomerace, vybraných částí dálnic v České republice, lokální projekty pro ověření mapování pro potřeby železnic a nasnímkovali jsme i část trasy pro projektovanou budoucí vysokorychlostní železnici.

Výstupem fotogrammetrické technologie jsou především mapové podklady ve vysoké kvalitě podrobnosti a přesnosti vytvářené s pomocí stereoskopického měření ze snímků, dále pak ortofotomapy, TRUE ortofotomapy a digitální model povrchu (DSM) vytvořený z mračna bodů.

Ke snímkování používáme naši nejnovější kameru UltraCam Eagle Mark 3, kterou nese dvoumotorové letadlo speciálně upravené pro fotogrammetrické práce, letící rychlostí přibližně 180 km/h ve výšce kolem 500 metrů nad terénem.

Po porovnání dat nad testovací lokalitou byla zjištěna vynikající shoda geodetických měření s daty získanými stereoskopickým fotogrammetrickým vyhodnocením. Podobně vychází porovnání geodetických měření s mračnem bodů ve formě DSM, které vznikne současně při zpracování 2 cm true ortofotomapy v softwarovém prostředí Sure od firmy nFrames.

Snímkování ve velmi vysokém rozlišení přinese zcela převratné, doposud netušené možnosti pro oblast využití fotogrammetrie v řadě hospodářských aplikací.

 

Letecké snímkování v rozlišení 2 cm/pixel

Kontaktujte nás

Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno, CZ

Areál letiště, hangár č. 72, 503 41 Hradec Králové, CZ

 

+420 534 008 769

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Napište nám

Search