Portfolio

Pasport doprovodné vegetace dálnice D5

Hlavním výstupem pasportu doprovodné vegetace dálnice D5 je databáze nejen veškeré vegetace do vzdálenosti cca 40 m od osy dálnice na obě strany v úseku dálnice 28,5 - 80 km, ale také databáze technických zařízení v předem určených oblastech nejpodrobnější úrovně mapování.

Mimo samotné dokumentace doprovodné vegetace se výstupní databáze dá díky vloženým atributům jako je sklonitost a výška prvku, použít jako podklad při určování náročnosti údržby vegetace (sečení trávy) nebo při výpočtech dopadu vysokých stromů na těleso dálnice.

Podkladem pro zpracování databáze byla základní mapa komunikace, dále letecké měřické snímkování v rozlišení 3 - 5 cm na terénu, letecké laserové skenování s průměrnou hustotou 25 bodů na metr čtvereční a také sběr dat přímo v terénu, na kterém jsme spolupracovali s dendrology. Následovalo zaměření a výpočet analytické aerotriangulace, georeferencování a zpracovaní dat leteckého laserového skenování, stereoskopické mapování pro vytvoření podkladů pro sestavení geodatabáze a výsledných tabulek pasportu zeleně v odpovídajících třídách detailu. Doprovodnými výstupy pak byla ortofotomapa v rozlišení 5 cm a digitální model povrchu.

Databáze vegetačních prvků se pak skládá nejen z geometrického určení polohy prvku buď centroidem (stromy) nebo obvodem (např. křoviny, travnaté plochy, lesy apod.), ale hlavně z metadat, která popisují jednotlivé atributy mapovaných prvků jako je např. průměr koruny, druh stromu nebo plocha.

Data byla pořízena celkem ve třech úrovních detailu – základní (charakter a statistiky pro jednotlivé úseky), podrobné (popis jednotlivých zájmových prvků – trávníky, vegetační a technické prvky, skupiny stromů atp.) a velmi podrobné (založené na komplexním popisu jednotlivých technických a vegetačních prvků včetně navržených zásahů do vegetace, fotografií a doprovodných organismů u stromů).

Celý projekt jsme realizovali ve spolupráci s Geodetickou kanceláří Nedoma a Řezník, s. r. o. a po úspěšném ukončení pasportu dálnice D5 spolupracujeme na pasportech částí dálnic D0, D1, D3 a D52 v rozsahu zhruba 300 km.

 

Pasport doprovodné vegetace dálnice D5

Kontaktujte nás

Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno, CZ

Areál letiště, hangár č. 72, 503 41 Hradec Králové, CZ

 

+420 534 008 769

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Napište nám

Search