Portfolio

CAS Slovinsko 2016 - 2019

Účelem snímkování celého slovinského území je nejen samotná ortofotomapa, ale hlavně z ní odvozené mapování pro státní správu. Dále pak ortofotomapa slouží jako podklad pro výrobu a správu databáze zemědělské půdy (LPIS).

Projekt pak můžeme rozdělit na dvě části - v první části, která pokrývala rok 2016, jsme nasnímkovali území o rozloze 6 600 km2, což je zhruba 30 % území Slovinska na 10 197 leteckých měřických snímcích s podélným překrytem 80 % a příčným překrytem 30 %. Hlavním výstupem pak byla ortofotomapa s rozlišením 25 cm ve formátu RGBI, součástí dodávky byla samozřejmě i aerotriangulace. Dále proběhlo stereofotogrammetrické vyhodnocení a kontrola digitálního modelu reliéfu (DMR1) tak, aby bylo dosaženo přesnosti 0,4 m v otevřeném terénu a nízké vegetaci a 1,2 m ve vegetaci.

Od roku 2017 jsme pracovali na tříletém projektu aktualizace celého území Slovinska, jehož rozloha je přibližně 20 800 km2.  Každý rok jsme nasnímkovali přibližně 1/3 území, celkem bylo nasnímkováno téměř 19 000 leteckých snímků. Zároveň proběhla i kontrola stávajících a zaměření nových vlícovacích a kontrolních bodů potřebných pro aerotriangulaci. Dalším produktem byla ortofotomapa s přesností do 0,25 m v RGBI. Projekt jsme v roce 2019 zdárně dokončili.

V této fázi je pak nově vytvářeným produktem digitální model povrchu (DMP1), což je zvláštní případ digitálního modelu reliéfu doplněný o vrchní plochy všech objektů na něm (střechy, koruny stromů), pro celou nasnímanou oblast s přesností do 0,25 cm.

 

CAS Slovinsko 2016 - 2019

Kontaktujte nás

Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno, CZ

Areál letiště, hangár č. 72, 503 41 Hradec Králové, CZ

 

+420 534 008 769

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Napište nám

Search