Portfolio

Historická OFM Lombardie 1975

Historický vývoj krajiny je důležitý z hlediska sledování změn v krajinné sféře. V archivech po celém světě jsou uloženy historické snímky, které jsme schopni současnými moderními technologiemi zpracovat a díky tomu získat nové a zajímavé informace o historickém vývoji území.

V průběhu celého roku 2015 jsme pracovali na historické ortofotomapě italského regionu Lombardie z roku 1975. Součástí projektu bylo i skenování 10 922 ks leteckých snímků. Lombardie se rozkládá téměř na 24 000 km2 a cílem bylo vytvořit historickou ortofotomapu celého území včetně pětikilometrového bufferu za hranicemi za účelem sledování vývoje krajiny a krajinných prvků.

Celkem 10 659 historických leteckých snímků bylo dodáno na 43 rolích, dalších 263 ks bylo dodáno jako nastříhané diapozitivy. Snímky jsme skenovali na skeneru Vexcel UltraScan 5000, který byl osazen jednotkou pro automatické odvíjení (Autonomous Rollfilm Unit – AFR), nastříhané diapozitivy jsme naskenovali ručně. Příprava jedné role pro naskenování trvala až 6 hodin v závislosti na nutných mechanických korekcích a znečištění filmu starým lepidlem z lepících pásek, kterými byli jednotlivé filmy propojeny.

Pro snadnější aerotriangulaci bylo území rozděleno na 17 menších bloků, které jsme následně zachovali i pro tvorbu ortofotomapy. Hranice bloků byly vytvořeny v návaznosti na terén, ale i původní letové řady a uspořádání snímků na rolích. Podélný překryt mezi fotkami byl cca 60 %, příčný překryt mezi řadami 0 – 20 %.

Výslednou ortofotomapu jsme vytvořili s rozlišením pixelu 30 cm.

 

Historická OFM Lombardie 1975

Kontaktujte nás

Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno, CZ

Areál letiště, hangár č. 72, 503 41 Hradec Králové, CZ

 

+420 534 008 769

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Search