Portfolio

ALS centra města Košice

Snímkování centra města Košice bylo součástí evropské iniciativy „SURGE: Simulating the cooling effect of urban greenerybased on solar radiation modeling and new generation of ESA sensors", která je financovaná Evropsou vesmírnou agenturou (ESA). Data z projektu byla využita pro simulaci účinku městské zeleně, pro modelování slunečního záření, a dále pro návrh nové generace snímačů ESA.

Cílem bylo pořízení leteckých LiDARových dat a měřických RGBI snímků v centru Košic o rozloze 4,5 km2 ve vegetačním období. Hustota LiDARových bodů byla 40-50 bodů/m2, GSD leteckých měřických RGBI snímků pak 10 cm. Sběr dat proběhl ve dvou samostatných náletech, zvlášť pro LiDAR (Leica ALS70-CM; 9+9 na sebe kolmých letových řad) a zvlášť pro letecké měřické snímkování (Vexcel UltraCam Xp; 3 letové řady) během měsíce srpna a září 2016.

Z těchto vstupů se vytvořil 3D model budov v úrovni podrobnosti modelování LOD 2 (Level Of Detail) a 16-bit RGBI ortofota s rozlišením 10 cm GSD. Po vyrovnání a georeferencování laserových dat proběhla klasifikace bodů do 7 tříd a na základě bodů ve třídě 6 - "střechy budov" a ve třídě 2 - "terén" se vytvořil 3D vektorový model budov. Tato metoda 3D modelování budov byla doplněna stereoskopickou fotogrammetrickou metodou z pořízených snímků.

 

ALS centra města Košice

Kontaktujte nás

Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno, CZ

Areál letiště, hangár č. 72, 503 41 Hradec Králové, CZ

 

+420 534 008 769

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Search